Paieška svetainėje

Galime
pasiūlyti

Privatumo politika

Atgal
Untitled document

Galioja nuo 2018/06/01d.

Ši Privatumo politika taikoma, kai naudojatės, pasinaudojote arba esate išreiškęs ketinimą naudotis UAB „Autoelektronika“ paslaugomis. Ji taip pat taikoma tais atvejais, kai su kuriomis nors Paslaugomis esate susijęs netiesiogiai (pavyzdžiui, parašo teisę turintis asmuo, sutarties šalis ar kitas asmuo, turintis ar turėjęs dalykinius santykius su UAB „Autoelektronika“). Ji taikoma ir tais atvejais, kai santykiai buvo užmegzti prieš įsigaliojant šiai Privatumo politikai ir kai pateikėte ir (arba) UAB „Autoelektronika“ gavo jūsų Asmens duomenis.

Kokios tiksliai apimties Asmens duomenys tvarkomi, priklauso nuo Paslaugų rūšių arba santykių su UAB „Autoelektronika“. UAB „Autoelektronika“ pagrindinė veikla susijusi su autodalių pardavimu bei Paslaugų teikimu. Ji apima starterių-generatorių remonto paslaugas bei autodalių, reikalingų jiems remontuoti pardavimą. Taip pat tvarkomi ir įmonės darbuotojų duomenys.  Jūsų Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume teikti ir gerinti šias Paslaugas. Be to, UAB „Autoelektronika“  tvarko savo klientų ir pardavėjų/paslaugų teikėjų, kurie yra įmonės bei privačių asmenų, atstovų Asmens duomenis. Renkame ir tvarkome šiuos Asmens duomenis:

 • tapatybės nustatymo duomenys, kaip antai vardas, pavardė, antras vardas, vardo trumpinys, asmens kodas (nacionalinis asmens kodas, kliento numeris, darbuotojo numeris, interneto banko tapatybės nustatymo informacija), gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, gimimo šalis, lytis, pilietybė, paso duomenys, nuotrauka;
 • kontaktiniai duomenys, kaip antai gyvenamosios vietos adresas arba adresas korespondencijai, pašto adresas, telefono numeris (pavyzdžiui, fiksuotojo ryšio ir mobiliojo telefono numeris), el. pašto adresas, bendravimo kalba;
 • profesiniai (darbo) duomenys, kaip antai duomenys apie darbdavį (buvusį darbdavį), profesiją, darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijos pažymėjimus;
 • duomenys apie šeimą, kaip antai šeiminė padėtis, išlaikomi asmenys ir (arba) šeimos nariai;
 • specialiųjų kategorijų duomenys, kaip antai duomenys apie teistumą, veiksnumą (specialiais atvejais);
 • kiti duomenys:
  • informacija apie socialinio draudimo įmokas ir apie draudimą, informacija apie mokėtiną pensiją, išmokas, žalos atlyginimą;
  • teismo procesai (pobūdis);
  • įrašai apie korespondenciją (pobūdis, data, registracijos Nr.)
  • vaizdo stebėjimo duomenys, kaip antai vaizdo įrašai, padaryti prie patalpų ir Klientų aptarnavimo vietose;
  • balso įrašų duomenys, kaip antai pokalbių telefonu, per „Skype“ arba naudojant kitas internetines priemones įrašai;
  • duomenys, susiję su bet kokių sankcijų pritaikymu, įskaitant duomenis, susijusius su bet kokiais aktualiais verslo sandoriais ar veikla, įskaitant bet kokį galimą neigiamos informacijos paviešinimą žiniasklaidoje.

Mes netvarkome jautrių duomenų, susijusių su jūsų sveikata, etnine kilme, religiniais arba politiniais įsitikinimais, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba ypatingais atvejais, kai, pavyzdžiui, jūs pats atskleidžiate tokius duomenis naudodamiesi Paslaugomis.

Duomenis apie vaikus renkame tik jeigu jūs mums pateikiate informaciją apie savo vaikus naudodamiesi Paslaugomis arba tvarkant samdomų darbuotojų algų priskaičiavimą.

Paprastai UAB „Autoelektronika“ Asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens, su kuriuo tokie duomenys susiję. Pavyzdžiui, kai jūs:

 • pateikiate prašymą suteikti Paslaugas;
 • naudojatės Paslaugomis;
 • susisiekiate su UAB „Autoelektronika“ (pavyzdžiui, apsilankote mūsų interneto svetainėje, susisiekiate su mumis telefonu ar kitomis nuotolinės komunikacijos priemonėmis), užpildote formą mūsų interneto svetainėse arba dėl kokios nors priežasties paliekate UAB „Autoelektronika“ savo kontaktinius duomenis;
 • apsilankote mūsų interneto svetainėse, naudojatės mūsų telefono programėle.

Tam tikrais atvejais UAB „Autoelektronika“ asmens duomenis gauna iš asmenų, kurie nėra duomenų subjektas. Taip atsitinka tais atvejais, kai, pavyzdžiui, vienas iš tėvų pateikia prašymą suteikti su vaiku susijusią paslaugą arba kai juridiniai asmenys pateikia prašymą suteikti paslaugas, susijusias su jų darbuotojais arba kai vienas iš sutuoktinių teikia kito sutuoktinio Asmens duomenis. Tokiais atvejais reikalaujame, kad apie Asmens duomenų atskleidimą UAB „Autoelektronika“ ir apie tokių Asmens duomenų Tvarkymo tikslą būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais reikalaujame, kad, kai teikiate ne savo, o kito duomenų subjekto Asmens duomenis, supažindintumėte tokį duomenų subjektą su mūsų Privatumo politika.


Asmens duomenis UAB „Autoelektronika“ potencialaus kliento prašymu gali teikti ir tretieji asmenys. Pavyzdžiui prekiautojai automobiliais gali atsiųsti jūsų Asmens duomenis UAB „Autoelektronika“ jūsų prašymu.

UAB „Autoelektronika“ gali gauti asmens duomenis ir kai mes pasirašome įvairias sutartis. Tais atvejais, kai turime teisėtą interesą (kuris yra susijęs su rizikos mažinimu priklausomai nuo paslaugos, kurią gaunate iš mūsų, rizikos vertinimu ir pan.), mes taip pat renkame jūsų Asmens duomenis iš kitų išorinių šaltinių, tokių kaip vieši ir privatūs registrai ar kitos įmonės ar valstybinės institucijos, įskaitant informaciją iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų duomenų bazių bei viešai prieinamų šaltinių, pvz. žiniasklaidos šaltinių, paieškos sistemų, kuriose gali būti įdiegtų automatizuotų duomenų tvarkymo priemonių ar dirbtinio intelekto sprendimų.

Ar UAB “Autoelektronika” naudoja slapukus?

Taip, UAB „Autoelektronika“ naudoja slapukus, kurie yra nedideli tekstiniai failai, įrašomi į jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja. Jeigu naudojami slapukai informacija apie tai pasirodo įmonės tinklapio pradiniame puslapyje.

Kodėl UAB „Autoelektronika“ renka ir tvarko jūsų asmens duomenys?

Pirmoji ir svarbiausia priežastis, dėl kurios mums reikia jūsų Asmens duomenų, susijusi su Paslaugų teikimu, tinkamu Kliento informavimu apie suteikiamos paslaugos vykdymo eigą bei kainą. Bet koks duomenų tvarkymas siekiant šioje politikoje įvardintų tikslų yra pirmiausia atliekamas sudarant, vykdant ar užtikrinant sutarčių, pagal kurias yra teikiamos Paslaugos, vykdymą.

Yra Asmens duomenų, kurių mums reikia visais atvejais, neatsižvelgiant į jūsų pasirinktą Paslaugą – pavyzdžiui, jūsų tapatybės nustatymo informacija arba kontaktiniai duomenys, pasirinkta bendravimo kalba ir pan.

Priklausomai nuo mūsų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimų, mums gali tekti tvarkyti jūsų Asmens duomenis vykdant naujus reikalavimus pagal atitinkamus įstatymus ir reglamentus. Pavyzdžiui, mes taip pat privalome tvarkyti jūsų Asmens duomenis, pvz. teikiant informaciją VMI apie Jūsų gautas pajamas už nupirktą Jums priklausantį turtą. Asmenims, kurie yra įvardinti kaip aukštesnės rizikos klientai, gali būti taikomos sustiprintos informacijos pateikimo priemonės, ir jų gali būti paprašyta pateikti arba apie juos gali būti gauta papildomų Asmens duomenų.

Mes taip pat privalome teikti ataskaitas valdžios įstaigoms, kaip antai Valstybinei mokesčių inspekcijai, socialinio draudimo įstaigoms, centriniams bankams arba kitoms finansų sektoriaus priežiūros institucijoms. Tiksli į ataskaitas įtraukiamų Asmens duomenų apimtis  priklauso nuo įstatymo (-ų) arba teisės aktų reikalavimų, kuriuos vykdome.

Didžiąją dalį duomenų gauname iš jūsų, tačiau taip pat naudojamės trečiųjų šalių registrais ir kitais šaltiniais (informacinėmis interneto svetainėmis, įmonių katalogais).

Siekiame teikti Paslaugas ir informaciją, kuri jums aktuali. Nuolat geriname savo Paslaugas, todėl klientų duomenys ir teikiama informacija labai svarbūs. Taip pat norime jus informuoti apie mūsų naujas arba pagerintas Paslaugas. Analizuojame savo Klientų duomenis, kad galėtume kurti ir pasiūlyti papildomų Paslaugų, atlikti Klientų nuomonės tyrimą, rinkos analizę, sudaryti statistiką, organizuoti žaidimus arba akcijas, kad pagerintume jūsų patirtį, kai naudojatės mūsų Paslaugomis.

Mes galime tvarkyti ir, atitinkamai, dalintis jūsų Asmens duomenimis minėtais duomenų tvarkymo tikslais su trečiaisiais asmenimis, kad galėtumėm nepertraukiamai teikti Paslaugas dabar ir ateityje bei toliau plėtoti ir tobulinti šias Paslaugas, pavyzdžiui, kad galėtumėm gauti lėšų, įvertinti savo veiklos operacijas, užtikrinti savo įsipareigojimų vykdymą pagal reikalavimus, kurie yra taikomi mūsų akcininkams ir t.t. Aukščiau įvardinta duomenų tvarkymo veikla remiasi mūsų teisėtais interesais, kurie yra susiję su aukščiau apibrėžtais duomenų tvarkymo tikslais.

Mūsų galimi reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (kaip antai pranešimai apie mūsų teikiamas Paslaugas ir susijusias akcijas) siunčiami Klientams, kurie yra davę sutikimą gauti iš UAB „Autoelektronika“ tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie Klientai gauna UAB „Autoelektronika“ naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis. UAB „Autoelektronika“ gali reklamuoti savo Paslaugas esamiems Klientams remdamasi teisėtu interesu.

Klientai gali duoti sutikimą gauti reklaminius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirašydami sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros formą arba paprašydami siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus pagal su mumis sudarytas sutartis. Klientai, kurie jau gauna mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, įsigaliojus BDAR ir toliau juos gaus.

Klientai turi teisę bet kada nemokamai paprieštarauti jų Asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Norėdami pasinaudoti šia teise, susisiekite su UAB „Autoelektronika“ įmone, kurios rinkodaros medžiagos nebenorite gauti. Klientai taip pat gali atsisakyti naujienlaiškių ir visų kitų reklaminių bei rinkodaros .

Susipažinti su jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys UAB „Autoelektronika“ viduje arba UAB „Autoelektronika“ pasitelktos trečiosios šalys, su kuriomis UAB „Autoelektronika“ bendradarbiauja, teikdamas Paslaugas (pvz., automobilių pardavėjai ir (arba) automobilių gamintojai, kai UAB „Autoelektronika“ teikia remonto paslaugas subrangovo teisemis ir pan.) arba kiti asmenys, kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus. Jeigu Asmens duomenų Tvarkymu UAB „Autoelektronika“ vardu užsiima trečioji šalis, UAB „Autoelektronika“ samdo tik tokias trečiąsias šalis, kurios pateikia pakankamai garantijų dėl tinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, kad Tvarkymas atitiktų BDAR bei taikytinų teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrinta jūsų teisių apsauga.

Tvarkymo veikla, kurią vykdo trečiosios šalys, visada reglamentuojama Privatumo ir duomenų tvarkymo sutartimi arba kitomis specialiosiomis sąlygomis, dėl kurių UAB „Autoelektronika“ susitaria su tokiomis trečiosiomis šalimis tvarkytojomis.

Jūsų Asmens duomenis galime atskleisti:

 • UAB „Autoelektronika“ akcininkams (tiesioginiams ar netiesioginiams), jeigu to reikalauja akcininkų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. kai duomenų atskleidimas yra atliekamas akcininkų teisėtų interesų pagrindu be kita ko siekiant užtikrinti rizikos valdymą ir norminių reikalavimų laikymąsi;
 • UAB „Autoelektronika“ grupės įmonėms (administravimo ir rinkodaros tikslais);
 • UAB „Autoelektronika“ partneriams, su kuriais UAB „Autoelektronika“ kartu teikia (tiekia) keliais prekių ženklais žymimus produktus ir Paslaugas (tokioms Paslaugoms ir produktams teikti (tiekti), taip pat tokiems produktams reklamuoti);
 • valstybės įstaigoms ir kitiems subjektams, kurie vykdo jiems įstatymu pavestas funkcijas;
 • įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;
 • UAB „Autoelektronika“ pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams ir jų subtvarkytojams, tvarkantiems jūsų Asmens duomenis UAB „Autoelektronika“ vardu, pvz. padedant UAB „Autoelektronika“ teikti Paslaugas, vykdyti įsipareigojimus, kylančius pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, tobulinant jo sistemas ir t.t.;
 • bet kuriam subjektui, kuris dalyvauja teikiant Paslaugas jums, įskaitant subrangovus;
 • viešųjų registrų tvarkytojams;
 • skolų išieškojimo bendrovėms, kreditų biurams ir kitoms trečiosioms šalims, kurioms UAB „Autoelektronika“ gali perduoti, įkeisti ar perleisti savo teises ir pareigas.
 • trečiajai šaliai tokia apimtimi, kuri būtina UAB „Autoelektronika“, siekiant apsaugoti ar įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus, ypač Klientui pažeidus bet kokius įsipareigojimus, jei pagal taikytiną teisę nenumatyta kitaip;
 • bet kuriam asmeniui, kuriam Asmens duomenis atskleisti privaloma arba leidžiama pagal UAB „Autoelektronika“ veiklai taikomus teisės aktus.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai UAB „Autoelektronika“ pasamdytas Asmens duomenų tvarkytojas yra įsikūręs ne ES  ir duomenis perduoti būtina siekiant suteikti Paslaugą arba kai to prašo Klientas, duomenys gali būti perduoti už ES ribų. Į ES nepriklausančias valstybes duomenis galima perduoti tik jeigu UAB „Autoelektronika“ užtikrina tinkamas apsaugos priemonės, kaip to reikalaujama pagal BDAR, ir kai yra teisinis pagrindas juos perduoti.

Siekdami apsaugoti jūsų Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto Tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas ir sąranka, svarbių jungčių apsaugą, duomenų ir failų apsaugą, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą,  prieglobos paslaugų teikėjų kruopščią atranką ir stebėseną.

UAB „Autoelektronika“ siekia užtikrinti, kad Asmens duomenų Tvarkymo veikla būtų sąžininga ir skaidri, taip pat kad būtų nuolat užtikrinamos visos taikytinuose įstatymuose numatytos asmenų teisės. Konkrečiai kalbant, turite tokias teises:

 • teisę susipažinti su UAB „Autoelektronika“  tvarkomais savo Asmens duomenimis. Jūsų prašymu UAB „Autoelektronika“:

- patvirtina, ar su jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateikia informaciją apie Tvarkymo tikslus, atitinkamų Asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems Asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas;
- jums praneša, kokie Asmens duomenys tvarkomi, ir visą turimą informaciją apie jų šaltinį;

- jums paaiškina, pagal kokią logiką su jumis susiję Asmens duomenys tvarkomi automatiškai, kai sprendimai priimami automatizuotai;

 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius Asmens duomenis;
 • kai Asmens duomenų Tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
 • teisę gauti tvarkomus Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę esant tam tikroms sąlygoms persiųsti tuos Asmens duomenis kitam valdytojui;
 • tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis arba riboti jų Tvarkymą;
 • teisę prieštarauti Asmens duomenų Tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;
 • jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvoje - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenys saugomi pagal taikytinus įstatymus ir ne ilgiau nei būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpius nustato UAB „Autoelektronika“ ir jie priklauso nuo konkrečios sutarties sąlygų bei Asmens duomenų Tvarkymo pagrindo. Asmens duomenų, surinktų per sutartinių ar ikisutartinių santykių tarp duomenų subjekto ir UAB „Autoelektronika“ laikotarpį, iki reikalavimo, atsirandančio iš sandorio, senaties termino pabaigos, saugojimas (Estija, Latvija, Lietuva) – 5 metai nuo paslaugos suteikimo momento. Dokumentų saugojimui mokesčių tikslais taikomos taisyklės, nustatytos Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymuose, pagal kuriuos PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo.

Pasibaigus saugojimo terminui visi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, visam laikui ištrinami, sunaikinami arba tampa anoniminiais, t.y. neįmanoma nustatyti duomenų subjektų tapatybės. Neištrintus, nesunaikintus ar neanoniminius dokumentus UAB „Autoelektronika“ ištrins, sunaikins ar padarys anoniminiais rankiniu būdu iš karto po saugojimo termino pabaigos, tačiau kiekvienu atveju ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo metų, einančių po saugojimo termino pabaigos, sausio 1 d. UAB „Autoelektronika“ nepraneš duomenų subjektui apie jo Asmens duomenų ištrynimą, sunaikinimą ar tapimą anoniminiais ir neprašys jo leidimo ištrinti ar sunaikinti Asmens duomenis pasibaigus saugojimo terminui. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie, kompiuterių failuose saugomi, Asmens duomenys tam tikrą laiką gali būti prieinami ir pasibaigus jų saugojimo terminui, duomenų atsarginių kopijų sistemose, kol vietoje šių bylų duomenų atsarginių kopijų sistemoje nebus įrašyti nauji duomenys. Įprastai nauji duomenys į bylų duomenų atsarginių kopijų sistemas įrašomi ne iš karto, t.y. paliekant tam tikrą nedidelis rezervą, kad reikiamu laiku būtų galima atkurti duomenis. UAB „Autoelektronika“ taiko atitinkamus informacijos saugumo reikalavimus ir jų laikymąsi. UAB „Autoelektronika“ saugo visas atsargines sistemas, todėl prieigą prie jų turi tik ribotas ratas UAB „Autoelektronika“ įgaliotų darbuotojų.

Ši Privatumo politika nėra teisiniu požiūriu privaloma UAB „Autoelektronika“ ir Kliento sutartis – joje pateiktos mūsų Asmens duomenų apsaugos standartų gairės. Nuolat tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų jūsų teisės nebus apribotos. Padarę esminių pakeitimų arba kai, mūsų manymu, to reikia, apie tai jums pranešime per UAB „Autoelektronika“ interneto svetainę, paštu, el. paštu, arba kitu savo pasirinktu būdu ne vėliau kaip likus 1 (vienam) mėnesiui iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Paprašius, su Privatumo politika galima susipažinti ir klientų aptarnavimo vietoje.

Asmens duomenų, surinktų per sutartinių ar ikisutartinių santykių tarp duomenų subjekto ir UAB „Autoelektronika“ laikotarpį, iki reikalavimo, atsirandančio iš sandorio, senaties termino pabaigos, saugojimas (Estija, Latvija, Lietuva) – 5 metai nuo paslaugos suteikimo momento.